Download af Redningsdataprogram

defibrillators

Download af Redningsdata

Når en PowerHeart hjertestarter har været anvendt under en redning lagres data i hjertestarteren. Disse informationer er af stor betydning for den lægelige efterbehandling.

Det er derfor vigtigt, at disse informationer efterfølgende sendes til den ansvarlige efterbehandler/læge.

Informationer kan udlæses ved at indlæse den - på erhvervelsestidspunktet - medsendte CD rom på en PC, og derefter tilslutte PC'en til hjertestarteren via det særlige kabel der blev leveret med hjertestarteren.

Er CD rommen bortkommet, kan programmet downloades ved at klikke hér.

Kan i ikke finde kablet der skal sluttes til hjertestarteren bedes i Kontakte Heart2Start på telefon nr. +45 48 21 28 79 alternativt på mail info@heart2start.dk .

Indberetning af Redningsdata

Alle vore kunder der er direkte betjent af Heart2Start har via virksomhedens hjertestarteransvarlige endvidere adgang til hjemmesiden www.AED-info.dk via et personligt brugernavn og password. På denne side er der mulighed for at rapportere, at hjertestarteren har været anvendt i en redningssituation.

Vi anbefaler, at alle vore kunder indrapporterer anvendelsen af hjertestarteren i redningssituationer.

170-2120.jpg