Silkeborg Kommune

hand-shake

Heart2Start har indgår aftale med Silkeborg Kommune

Heart2Start har på baggrund af en udbudsrunde, indgået aftale med Silkeborg Kommune om levering af AED/hjertestartere og tilbehør for en periode på 2 år.

Aftalen omfatter levering af hjertestartere og tilbehør til kommunen og dens institutioner.

Aftalen er forhandlet af Silkeborg Kommune med produktfaglig bistand ved repræsentanter fra Silkeborg Brand & Redning.

Heart2Start leverer samtidig kommunen et omkostningsfrit internet-baseret overvågnings- og rapporteringssystem, der sikrer, at kommunen dagligt gives et fuldstændigt overblik - samt status - over de erhvervede hjertestartere mv."

SilkebOrg-logo-2-blå-S