Dansk Røde Kors

hand-shake

Dansk Røde Kors

Røde Kors har mere end 100 års erfaring i udvikling og afholdelse af førstehjælpskurser. Vi er en af de største udbydere og uddanner hvert år ca. 60.000 personer i førstehjælp. Røde Kors er ikke alene en af de største udbydere af førstehjælpskurser, men også den udbyder, som via internationalt samarbejde er længst fremme med udviklingen af førstehjælpen både fagligt og pædagogisk. Vores under-visningsmaterialer er toneangivende og altid opdaterede i henhold til internationale anbefalinger og guidelines.

Ulykker rammer ganske tilfældigt og ofte uden varsel. Derfor er den første hjælp afgørende for at minimere ulykkens omfang og konsekvenserne for de ofre, der er involveret. Som menneske har vi alle et medansvar for hinanden og for at yde den nødvendige hjælp. Det kræver overblik og handlekraft at håndtere en ulykke - uanset om den er stor eller lille.

I dag tager flere og flere virksomheder ansvar og giver deres medarbejdere et førstehjælpskursus og opsætter en hjertestarter. En virksomhed, der har opsat en hjertestarter og uddannet sine medarbejdere i førstehjælp, sender samtidig et vigtigt signal til sine omgivelser om, at de tager medarbejdere og kunders sikkerhed alvorligt.

Med henblik på at kunne opfylde en virksomheds behov for dette, har vi i Røde Kors indgået et samarbejde med hjertestarterdistributøren Heart2Start. Det er et givtigt samarbejde, som begge har haft stor glæde af, og sammen står vi som en stærk partner, når virksomhederne ønsker at øge medarbejdere og kunders sikkerhed.

Heart2Start har via sponsoraftaler samtidig været med til at donere hjertestartere og førstehjælpskurser til en lang række sports- og fodboldklubber rundt i Danmark. Som et led i aftalen har de klubber, der har modtaget gratis hjertestartere og førstehjælpskurser, stillet 30 personer til rådighed, som indsamlere ved den store Røde Kors-indsamling. De indsamlede midler er gået til at støtte internationale nødhjælpsprojekter samt Røde Kors' arbejde for socialt udsatte grupper i Danmark.

DRK_Logo_DK_Vertikalt.jpg

 

En livsvigtig beslutning.150.png
Brochure, samarbejde RØDE KORS