Om Heart2start

billede2.jpg

Om Heart2start

Heart2start blev grundlagt 1. september 2009 med kontor i Hillerød - og har indgået et nært samarbejde med Orbitech Pharmaceuticals i Sandefjord i Norge - og har indledt forhandlinger om at åbne fælles kontor i Norge primo 2012.

Vort speciale er at yde professionel rådgivning og service i forbindelse med køb og vedligehold af hjertestartere - og tillige at tilbyde målrettede 1. hjælps kurser.

Vi vil i de kommende år udbygge vort sortiment, til ligeledes at omfatte komplementært førstehjælpsudstyr.

Vore kunder er virksomheder, organisationer, foreninger såvel som private.

Alle medarbejdere i virksomheden er engagerede og kompetente med indgående kendskab til produkternes særlige egenskaber og de tilhørende serviceydelser.

Vi driver virksomhed med respekt for såvel ansatte, kunder og ikke mindst vort miljø.

Vi har etableret et meget nært samarbejde med Dansk Røde Kors - som ikke er begrænset til et samarbejde om udbredelse af 1. hjælps kurser og hjertestartere, men ligeledes et samarbejde der indebærer at alle vore ansatte naturligt har valgt at engagere sig i arbejdet for Dansk Røde Kors.

kort